შეგროვებული: 29,000 
100.00%
მიზანი: 29,000 
შეგროვებული: 9,899 
67.40%
მიზანი: 14,687 

Donate