თქვენს მიერ შემოწირული თანხა მყისიერად გადანაწილდება ამ მომენტისათვის ყველაზე აქტუალური საჭიროებების მიმართულებით. დეტალური ანგარიში პერიოდულად ქვეყნდება განყოფილებაში “ამბები”.

GEL / USD / EUR

GEL: GE71BG0000000541370985
USD / EUR: GE85BG0000000541509346
Account Holder: Media Consulting Center

Bitcoin

1HfAzSqvaa8Sr5ZgqABNyQqToVohMLQMo8

Ethereum

0xd7b3106d7401fb400bb850845c553c711d98f86e

Donate