დასრულებული

Showing all 7 results

შეგროვებული: 8,700 
17.40%
მიზანი: 50,000 
შეგროვებული: 29,000 
100.00%
მიზანი: 29,000 
შეგროვებული: 35,000 
35.00%
მიზანი: 100,000